ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Error 468 (ซิม AIS ไม่ได้ลงทะเบียนกับบัตรประชาชน)